ULTIMELE STIRI

duminică, 25 septembrie, 2022
JOBS
Locuri de muncastirihub.ro

Ce tipuri de contracte de muncă există în România. Avantaje și dezavantaje pentru fiecare din ele

În momentul în care te angajezi, contează și contractul de muncă pe care îl semnezi. Află din acest articol care sunt principalele contracte de muncă și ce ai nevoie să știi în momentul în care te angajezi, ca angajat, dar și ce este nevoie să cunoști ca angajator, atunci când vrei să angajezi oameni în compania ta.

Ce tipuri de contracte de muncă există în România

Contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată. Acestea sunt reglementate prin articolul 12, alineatul 1 din Codul Muncii. Conform legislației, drepturile și obligațiile ambelor părți (angajator și angajat) se stabilesc de comun acord, în urma negocierii contractului individual de muncă sau, după caz, a contractului colectiv de muncă.

Contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. În acest caz, în contract va fi prevăzută perioada exactă pentru care se încheie CIM, perioadă care nu poate depăși 36 de luni (3 ani). Acest tip de contract este reglementat în baza Legii nr. 53/2003, articolele 80-84. Și pentru contractele de muncă determinate ca timp sunt prevăzute anumite perioade de probă.

În general, contractele de muncă pe perioadă determinată se încheie pentru a înlocui un angajat care are contractul suspendat temporar, pentru muncile cu caracter sezonier, pentru a crește temporar capacitatea de producție a unei companii, în cazuri prevăzute expres de legi speciale sau dacă se emit anumite decizii legale cu privire la încadrarea în muncă a unor categorii sociale defavorizate.

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată poate fi și prelungit prin încheierea unui act adițional, dar doar înainte de expirarea contractului.

Numărul de ore lucrate

 • Contract cu normă întreagă (full time). Norma întreagă este considerată aceea în care programul de lucru este de 8 ore pe zi, de luni până vineri sau în limita a 40 de ore lucrate pe săptămână, dacă este vorba despre lucrul în schimburi sau se lucrează și în zilele de weekend.
 • Contract cu jumătate de normă (part time) sau cu timp parțial. Contractele cu jumătate de normă presupun prestarea muncii pentru 4 ore zilnic. Contractele de muncă parțiale pot fi și de minimum 2 ore lucrate zilnic sau de minimum 10 ore lucrate pe lună. Acestea pot fi încheiate, după caz, pe o perioadă determinată sau nedeterminată.

Locul desfășurării activității

 • La sediul societății sau în alte puncte de lucru ale acesteia
 • La domiciliu (telemuncă). Munca la domiciliu este supusă acelorași reglementări ca și cea prestată la sediul firmei sau în alte puncte de lucru. Angajații care lucrează la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru, respectând termenele și numărul de ore prevăzute în contract.

Mai există încă un tip particular de contract individual de muncă, și anume contractul de ucenicie. În acest caz, angajatorul va plăti angajatului și salariu, dar se va obliga și să îi asigure instruirea necesară pentru calificarea la locul de muncă, pentru o perioadă determinată. Codul Muncii reglementează această situație prin articolele 205 – 213.

De asemenea, articolul 87 din Codul Muncii și H.G. 1256/2011 reglementează încă un tip de muncă, și anume munca prin agent de muncă temporară sau leasingul de personal. În acest caz, munca este efectuată de către un angajat temporar care prestează munca în beneficiul unui utilizator, în urma dispoziției agentului de muncă temporară.

Ce contract de muncă este mai avantajos pentru angajat

Pentru angajat, este mai avantajos și mai bun un contract de muncă pe perioadă nederminată. Acesta oferă o anumită asigurare și protecție angajatului și este mai sigur pe termen lung. De asemenea, cele mai importante sunt prevederile din contractul de muncă. Este important să citești cu atenție fiecare aspect din contractul de muncă.

Este important să-ți cunoști drepturile, ca angajat. Printre ele, se numără:

1)   Dreptul la egalitate de șanse și tratament: diferențele care se întâlnesc încă pe piață forței de muncă între bărbaţi și femei sunt cele mai des invocate și în ultimul timp se include pe lista nivelul salarial la angajații dintr-un departament. Întâlnim cazuri în practică, când într-o companie salariați cu posturi identice au nivel salarial diferit fără a fi justificat în fișa de post prin menționarea senioritatii rolului și implicit în criteriile de evaluare a performanțelor;

2)  Dreptul la demnitate în muncă: angajatorul are incontestabil dreptul de a da ordine, sarcini de serviciu, instrucțiuni unui salariat dar să nu uităm că acestea nu au voie să ducă spre discriminare sau hărțuire (morală sau sexuală). Orice activitate solicitată a fi executată de salariat trebuie să se încadreze în fișa postului și să fie în conformitate cu cerințele rolului pentru care a fost angajat. Există și situații când angajatorul modifică salariul unui angajat fără ai aduce la cunoștință motivul sau transferă salariatul de pe un post pe altul fără ai solicită acordul, incalcandui astfel un drept.

3)   Dreptul la acces la formarea profesională – foarte puțini salariați cunosc faptul că pe durata derulării contractului individual de muncă au dreptul la formare profesională cel puțin odată la 2 ani (dacă sunt mai mulți de 21 de salariați) respectiv 3 ani (acolo unde numărul salariaților este sub 21). Trebuie să ținem cont că este foarte posibil că angajatorul să nu considere necesar să formeze profesional un salariat, mai ales dacă acesta desfășoară o activitate repetitivă asta însă nu anulează dreptul salariatul de a veni el cu o propunere de curs necesar pentru îmbunătățirea desfășurării muncii sale și pe care să o supună spre aprobare angajatorului. Astfel salariatul are oportunitatea de a își îmbunătății muncă de zi cu zi și cel mai important lucru de a crește încrederea de sine în mediul profesional.

4) Dreptul la protecţie în caz de concediere: rămâne dreptul cel mai disputant în zilele noastre și să nu uităm că cele mai multe cazuri ajung în instanța datorită concedierilor făcute eronat, în grabă sau din necunoașterea procedurilor corecte. Codul muncii reglementează situațiile și cazurile în care sunt posibile concedierile și când salariatul are dreptul la preaviz plătit din partea angajatorului. Orice încălcare a acestora constitue o abatere grava din partea angajatorului.

5) Dreptul la negociere colectivă şi individuală – contractul individual de muncă este un contract care de asemenea este supus negocierii. Foarte puțini viitori salariați cunosc faptul că înainte de a semna un CIM au dreptul nu doar de a lua la cunoștință de conținutul lui dar în egală măsură îl pot negocia. Ca de exemplu, perioada de probă nu este obligatorie în număr de 90 de zile ci până la acest număr, zilele de CO sunt cel puțin 20 dar pot fi mai multe, ora suplimentară se plătește cu un spor de cel puțin 75% și lista poate continua. Toate acestea sunt lăsate la libera negociere între salariat și angajator.

Contractul individual de muncă rămâne cel mai important contract semnat de un salariat și ideal ar fi să fie lecturat și înțeles în întregime. Sunt cazuri în care salariatul se lovește de neînțelegerea termenilor contractuali sau cu nevoia de a primi mai multe informații și atunci este îndreptățit să le solicite în primul rând de la angajator și unde consideră că are nevoie de informații suplimentare în înțelegrea drepturilor sale poate apela la un expert în legislația muncii. Mai mult decât atât, are posibilitatea de a fi asistat de acesta în cazul în care salariatul consideră că are o astfel de nevoie.

Ce contract de muncă îi avantajează pe angajatori

Pentru angajatori, mai ales cu noile schimbări legislative, sunt mai avantajoase contractele de muncă full time, decât cele part time.

Conform actului normativ valabil de la 1 august, calcularea taxelor (contribuții sociale) pentru contractele part-time se va face la nivelul unui salariu minim brut de 2.550 lei, chiar dacă veniturile efective din salarii sunt sub aceasta sumă.

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial nu poate fi mai mică decat nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de CAS asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:

 • sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

Ce acte ai nevoie la angajare

Ce acte trebuie pentru un contract de muncă? Există o serie de documente necesare la angajare, precum:

 • cartea de identitate;
 • CV-ul, care trebuie depus la dosarul de angajare;
 • copii după actele de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, diplome care să ateste anumite certificări etc.);
 • documente care să ateste starea civilă, după caz (certificate de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor, pentru deducere personală);
 • avizul sau certificatul medical;
 • nota de lichidare, în cazul în care ai mai avut alte locuri de muncă (unii angajatori pot cere și recomandări de la foști angajatori);
 • cazierul judiciar (nu este obligatoriu, însă este cerut de unii angajatori).

La aceste acte se pot solicita și documente specifice, în funcție de domeniul de activitate, legate de condiția fizică sau de pregătirea profesională.

Indiferent de tipul de contract de muncă pe care îl semnezi, fii atent care sunt clauzele prevăzute în cadrul acestuia, citește-le cu atenție înainte de semnarea contractului.

Image by katemangostar on Freepik

 


Accesați articolul integral pe bestjobs.eu

Declinarea răspunderii! stirihub.ro este un agregator automat al media din Romania. În fiecare articol este specificat hyperlinkul către sursa primară. Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (bestjobs.eu). Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail – [email protected]. Conținutul va fi șters în 24 de ore.

Care este reacția ta la acest articol?

Alții au citit si ...

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată.